Bejelentkezés

Támogatás

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

umvp

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

www.vkszi.hu

umvp

pasztorok tszkA Szövetség az EU csatlakozást megelőzően kezdett és azóta folyamatosan végzett agrártanácsadási tevékenysége során nagy jártasságra tett szert a mezőgazdasági szaktanácsadásban. Tagjaink mellett a térség  gazdálkodói részére is végzett folyamatos információ átadással, és a közvetlen szaktanácsadással hozzájárultunk az EU szabályozási rendszerének, valamint a megnyíló támogatási lehetőségek feltételeinek megismertetéséhez.
Folyamatosan tanulva, és alkalmazkodva a változó feltételekhez, kialakultak munkamódszereink, hasznos együttműködési kapcsolat épült ki szaktanácsadókkal, és több szervezettel.

A Szövetség  2007-óta a 73/2007.(VII.27.)FVM rendelettel szabályozott mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerben akkreditált Területi Szaktanácsadási Központként  (TSzK) működik. Ez a feltétele hogy  támogatott szaktanácsadási szolgáltatást végezhessünk tagjaink, partnereink részére,  amely kiemelten fontos tevékenységünk. A tanácsadási munka végzéséhez szükséges  korszerű informatikai eszközökkel felszerelt tanácsadóink a Szövetség székhelyén levő és  saját irodáikban fogadják partnereinket, de ha szükséges  mi keressük fel partnerünket gazdaságában.

 A mezőgazdasági termelők számára  anyagi terhet jelent a szaktanácsadás  igénybevétele  a támogatás mellett is, de ez a kiadás  többszörösen megtérülhet, hiszen  a folyamatosan változó  agrárszabályozás miatt  lényeges változások következnek be a követelményekben és a  támogatási   lehetőségek kihasználásához a feltételek pontos teljesítése elengedhetetlen. A Közösségi Agrárpolitika (KAP) 2014-től  megváltozott rendszerben fog működni, az erre való felkészülés a következő évek fontos feladata lesz.

Szövetségünk  -TSZK-ként-  10 szaktanácsadó tevékenységét koordinálva, teljes körű és eredményes szaktanácsadási együttműködést ajánl a  mezőgazdaság szinte minden  ágazatában, így

 • a növénytermesztés,
 • a talaj- és tápanyag-gazdálkodás,
 • a kertészet,
 • az állattenyésztés ágazatai,
 • a növényvédelem,
 • az agrár-környezetgazdálkodás (AKG),
 • az ökológiai gazdálkodás,
 • a kedvezőtlen adottságú térségi (KAT)- és a Natura2000 támogatások terén.

Tanácsadóink, - akik többségével évek óta eredményesen működünk együtt – térségünk gazdálkodási sajátosságait jól ismerik, többen a termelésben szerzett tapasztalatokkal is rendelkeznek. Szakmai felkészültségükkel

 • a gazdálkodás során felmerülő szabályozási,  szakmai kérdések megoldásához,
 • az ÚMVP keretében megnyíló  EMVA támogatási programok-ban  való sikeres részvételhez,
 • a meghirdetett  nemzeti támogatások igénybevételéhez,
 • az EU-s követelményrendszerek -kölcsönös megfeleltetés, munkabiztonság- megismeréséhez, alkalmazásához, és
 • a KAP  új rendszerére való felkészülésben

komplex szaktanácsadást tudnak partnereinknek biztosítani. Segítséget nyújtanak továbbá partnereinknek az aktuális pályázatok, elektronikus kérelmek és adatszolgáltatások búnyújtásában, teljesítésében.
A TszK koordinátora és a közreműködő szaktanácsadók, az alábbi elérhetőségeken  várják mindazon gazdálkodók jelentkezését, akik igénybe kívánják venni szaktanácsadási szolgáltatásunkat.

 

Közreműködő szaktanácsadóink

 

kosaKósa Ferenc László

 

Státusza:  agrármérnök, szaktanácsadó, TSZK koordinátor
Képzettsége:   agrármérnök

Szaktanácsadói szakterületei:  
Állattenyésztés, Növénytermesztés, Kertészet, Farm menedzsment, Vidékfejlesztés
Szakmai tevékenysége: 2010. júliusa óta dolgozik a Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetség alkalmazásában mint, a növénytermesztés és az állattenyésztés ügyeiért felelős munkatárs. Napi feladat a megjelent és megjelenő rendeletek, törvények véleményezése, átültetése a gyakorlatba. A megjelenő támogatási rendeletek tanulmányozása, gazdálkodók értesítése. 2012-től vezető szaktanácsadóként koordinálja a TSZK szaktanácsadóinak munkáját. Szaktanácsadási tevékenysége kiterjed a különböző jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének segítése, elektronikus és papíralapú kérelmek elkészítése, pályázatfigyelés, ügyintézés.
Ügyfelek fogadási helye:   Kecskemét, Ballószög, partnerek gazdasága.
Elérhetőségei:    Mobil: 06-70-4536796,   E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.


imreKállai Imre

 


Státusza:  nyugdíjas,   egyéni vállalkozó  szaktanácsadó
Képzettsége:   állattenyésztő mg.-i mérnök

Szaktanácsadói szakterületei:  
Állattenyésztés,  Növénytermesztés,  Farm menedzsment, ÚMVP támogatások
Szakmai tevékenysége: Több mint 20 évig nagyüzemi állattenyésztésben, vezetői beosztásokban, majd 1993-2011 között a Kiskunsági Mg. Szövetség tanácsosaként dolgozott. A mezőgazdasági szaktanácsadásban 2002 óta vesz részt, 2007-től vezető szaktanácsadóként a TSZK szaktanácsadási tevékenységének koordinálását is elláta.
Szaktanácsadást elsősorban Bás-Kiskun megye Kiskunság térségben vállal. Szerződött  partnereinek teljeskörű segítséget nyújt a területalapú és az állattenyésztéshez kapcsolódó támogatások igénylésében,  az AKG, a KAT és az állatjóléti előírások  teljesítésében, valamint a  kölcsönös megfeleltetés követelményrendszer betartása területén. Vállalja a mezőgazdasághoz kapcsolódó pályázatok (pl. tanyagazdaságok fejlesztése, NFA termőföldek haszonbérlete, stb.) összeállítását. Igény esetén a tápanyaggazdálkodás és a növényvédelem szakterületeken szakképzett tanácsadó  partnerei  bevonásával teljesíti a feladatokat.
Ügyfelek fogadási helye:   Kecskemét, Kiskunfélegyháza, illetve szükség esetén partnerei gazdasága.
Elérhetőségei:    Mobil: 06-30-3243206,   E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.


Dr. Bokor József

Státusza:         Ügyvezető,   Bács-ÁG Kft;  Kecskemét   
Képzettsége:    Agrármérnök, Agrokémia, talajtan szakmérnök, Szaktanácsadó

Szaktanácsadói szakterületei:  
Növénytermesztés,  Agrokémia,  Talajtan,  Tápanyag-gazdálkodás
Szakmai tevékenysége: Közreműködött  növénytermesztési rendszerek alaptechnológiájának kidolgozásában. Az Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomása igazgatója, majd ennek  Bács-ÁG Kft-vé alakulása óta ügyvezetője. A szaktanácsadásban 1990 óta vesz részt  a növénytermesztés, a  talajvizsgálatok  és a tápanyaggazdálkodás szakterületeken
Szaktanácsadási tevékenységét Bás-Kiskun megye területén fejti ki. Fogadóóráit Kunbaracs és
Fülöpháza községekben a faluházban illetve Kecskeméten a Bács-Ág Kft Kecskemét
Parasztfőiskolai irodaházában látja el.
A vele szerződött gazdálkodóknak hatékony segítséget nyújt az AKG pályázatok
követelményrendszerének teljesítésében, a KAT-os és nitrátérzékeny területek valamint a SAPS
támogatások kölcsönös megfeleltetési rendszer feltételeinek betartatása területén. A tanyafejlesztési
programban a hozzáforduló gazdálkodóknak pályázatok megírását is vállalja. Az állattenyésztés és
növényvédelem területein szükség esetén más szaktanácsadók bevonásával oldja meg tanácsadói
feladatait
Ügyfelek fogadási helye:  /Kunbaracs, Fülöpháza, Kecskemét-Parasztfőiskola.
Elérhetőségei:    E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. ,   Tel: 06/20-335-0318.


Gubisi Tiborné

Státusza: társas vállalkozó, szaktanácsadó

Szaktanácsadási szakterületei:
Növénytermesztés kertészet, Talajvédelem, Tápanyag-gazdálkodás, szántóföldi növénytermesztés; kertészet (zöldség, gyümölcs, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés); ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés; tápanyag-gazdálkodási, talajvédelem szakterületeken.
Regisztrált szakértő Termőföld védelme fő szakterületen belül Talajvédelmi terv készítése talajjavításhoz, ültetvénytelepítéshez területeken.

Képzettsége: kertészmérnök, talajtani szakmérnök
Szakmai tevékenysége:
- Szántóföldi növények tápanyag-gazdálkodási terveinek elkészítése.
- Szőlő- és gyümölcsültetvények tápanyag-gazdálkodási terveinek elkészítése.
- Talaj- és növényvizsgálati eredmények értelmezése, értékelése, szaktanácsadás.
- Szőlő- és gyümölcsültetvény telepítés előtti talaj-alkalmassági szakvélemény készítése.
- Növény- és talaj-mintavétel módszertani ismertetése (telefonon, szórólapokon, helyszínen) helyszíni bemutatása és elvégzése. (a BÁCS-ÁG Kft akkreditált mintavevője).

Elérhetőségei: Telefon: 06-20-44-313-52 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

    A szaktanácsadást megalapozó vizsgálatokat a BÁCS-ÁG Kft akkreditált Mezőgazdasági Vizsgáló- és Termékminősítő Laboratóriuma biztosítja, mely a NAT-1-1295/2011. számon akkreditált vizsgálólaboratórium. (Címe: 6000. Kecskemét, Parasztfőiskola 18.,  Elérhetőségek: telefon: 76/509-078, fax: 76/509-079, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. , bővebb információt a www.bacsag.hu honlapon talál.)

Ügyfelek fogadási helye: BÁCS-ÁG Kft Laboratóriuma, Kecskemét-Parasztfőiskola ill. partnerei gazdasága


ZsigaCsősz Zsigmond


Szaktanácsadói szakterülete:  Növényvédelem,  Növénytermesztés, Kertészet, Tápanyag-gazdálkodás, Ökológiai gazdálkodás
Státusza:          Nyugdíjas főiskolai docens.
Képzettsége:   Okleveles kertészmérnök, Növényvédelmi szakmérnök, Szaktanácsadó

 
Szakmai tevékenysége: Állami gazdaságban és Kutatóintézetben vezető beosztásokban dolgozott. A Kecskeméti Kertészeti Főiskolán 1984-től tanüzemvezetőként, majd docensként oktatással foglalkozott. A gazdaképzésben, és a szaktanácsadásban 1993-tól vesz részt. Elsődlegesen a növényvédelem szakterületen vállal szakértői, tanácsadási munkát.

Ügyfelek fogadási helye:  Kecskemét-Katonatelep, illetve az ügyfél gazdasága

Elérhetőségei: 06 30 3473860 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. 76/471235

 


 boldog Boldog János


Státusza:            gazdálkodó,   szaktanácsadó  
Képzettsége:      okleveles kertészmérnök.

Szaktanácsadói szakterületei: Kertészet   (szőlő- és gyümölcstermesztés)


Szakmai tevékenysége:   
Tanulmányai befejezésétől, 1978-tól-1990-ig  a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban dolgozott,  a szőlő- és gyümölcstermesztés területén,  különböző beosztásokban. Ezt követően, és jelenleg is őstermelőként szőlő- és gyümölcstermesztéssel, /ezen belül kajszibarack és bodzatermesztéssel/ foglalkozik. A Bodzatermesztők Értékesítési Szövetkezetének 1999-től  tagja és  2000-től a  szaktanácsadója is.
Szaktanácsadást elsősorban Kiskunhalas térségében vállal
Egyéb szakterületeken (pl. növénytermesztés, állattenyésztés, stb.)  szükség esetén  a TszK szaktanácsadó partnerei bevonásával oldja meg tanácsadói feladatait

Ügyfelek fogadási helye:   Kiskunhalas,    Dobó utca 44.
Elérhetőségei:    E-mail:    Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.     Tel:     06/20-9787-322